1929 Bal Mody…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 stycznia 1929 roku
Bal Mody w Warszawie

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 stycznia 1929 roku

26 stycznia 1929

Jedna z najpiękniejszych Polek p. Halina hr. Rzewuska roztaczała w salach balowych czar swej urody, spowity w wytworną toaletę – arcydzieło firmy Bogusław Herse.
Autor zdjęcia Van Dyck