1929 Cała Warszawa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 30 listopada 1929 roku
Z rewji „Cała Warszawa” w „Morskiem Oku” w Warszawie


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 listopada 1929 roku

30 listopada 1929

Siostry Halama (po obu stronach na kraju) i figurantki w obrazie „Owoce”.
Fot. St.Brzozowski, Warszawa