1929 Czar pięknego Krakowa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 czerwca 1929 roku
Czar pięknego Krakowa

Czar pięknego Krakowa

Czar pięknego Krakowa

Czar pięknego Krakowa
Agencja fotograficzna Światowida