1929 Dziewczątka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 18 maja 1929 roku
Ilustracja fotograficzna


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 maja 1929 roku

18 maja 1929

Dzisiejsze dziewczątka.