1929 Europa w uściskach mrozu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 lutego 1929 roku
Europa w uściskach mrozu

Europa w uściskach mrozu

Europa w uściskach mrozu

Biedna ludność Krakowa przewozi z trudnością zdobyty węgiel do domów na prowizorycznych saneczkach.
Ag. Fot. „Światowida”