1929 Hrabina Marica w Poznaniu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 października 1929 roku
Hrabina Marica w Poznaniu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 października 1929 roku
Z dużym nakładem pracy Teatr Wielki w Poznaniu wystawił ostatnio z niezwykłym powodzeniem doskonałą operetkę Kalmana „Hrabinę Maricę”, z której finał drugiego aktu, „Biały Walc” z pp. Grabowską, Sendeckim, Raczkowskim i Gruszczyńskim przedstawia nasza fotografja.
Fot. St. Markiewicz – Poznań