1929 Ilustrowany Kuryer Codzienny…

Ilustrowany Kuryer Tygodniowy Światowid 13 kwietnia 1929 roku
Nasz Oddział w Poznaniu

Ilustrowany Kuryer Codzienny

Ilustrowany Kuryer Codzienny

Nasz Oddział w Poznaniu. Pismo nasze, które wraz z „Ilustrowanym Kuryerem Codziennym* przemawia do rodaków na całej przestrzeni Rzpltej, dla ściślejszego kontaktu z nimi ma w głównych środowiskach swoje Oddziały.
Do najruchliwszych należy Oddział nasz w Poznaniu przy ulicy Gwarnej 14, piękną wystawą zwracający na siebie powszechną uwagę, obecnie zaś w okresie Powszechnej Wystawy Krajowej posiadający szerszy jeszcze niż zazwyczaj zakres działania.
Ag. Fot. „Światowida* na pł. kraj. „Alfa*.