1929 Jubileusz wieży Eiffel…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 kwietnia 1929 roku
Jubileusz wieży Eiffel

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 kwietnia 1929 roku
Czterdzieści lat temu właśnie dokończono budowy słynnej wieży Eiffla w Paryżu, najwyższego pomnika architektury na całym świecie. Wysoka na 300 metrów wieża, cała z żelaza, o wadze
9 milionów kg., była i jest do dziś dnia przedmiotem podziwu, obecnie zaś służy również za punkt obserwacyjny do badań meteorologicznych, oraz jako nadawcza stacja radjowa.
W ostatnich czasach rozeszły się pogłoski, podobno jednak nie uzasadnione, że fundamenty jej są zachwiane.
Z okazji jubileuszu podajemy tutaj widok jednego z etapów budowy wieży w: r. 1888, portret jej twórcy, inżyniera Gustawa Eiffla, zmarłego w r.1923, oraz obecny wygląd:tego nowoczesnego cudu świata,
Fot. C.Delius-Nice