1929 Kaprysy wiosny…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 kwietnia 1929 roku
Kaprysy wiosny

Francis Lee

Francis Lee

Na wszystkie złe humory, spowodowane kapryśnością naszej wczesnej wiosny, która rzuca wkoło siebie to promieniami słońca, to płatkami śniegu jedynem lekarstwem jest posiadanie wiosny w samym sobie.
Słynnej gwieżdzie filmowej, Francis Lee, nikt nie odmówi, że tego rozkosznego fluidu posiada sama tyle, że nawet udzielić go może patrzącym się na jej rozweseloną twarz i pozę
Paramout — N. Yoil