1929 Kobieta Sfinks…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 26 stycznia 1929 roku


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 stycznia 1929 roku

26 stycznia 1929

„Światowid” wychodzi w każdą sobotę w Krakowie – Poznaniu – Warszawie – Lwowie i Wilnie
Prenumerata kwartalna: 12.50 złotych, zagranicą 15 sł.
Cena ogłoszeń za wiersz 1mm 40 groszy. Nadesłane 1 złoty.
Między tekstem redakcyjnym 2 złote.
– Redakcja i Administracja: Kraków, Wielopole 1, telefon 11-98, 44-50, 32-92.
Oddział w Warszawie: Nowogrodzka 26, tel. 70-21 i 234-65
Wydawca i naczelny redaktor: Marjan Dąbrowski. – Kierownik literacki i redaktor odpowiedzialny: Dr. Józef Flach.
– Zakłady graficzne „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” w Krakowie pod zarządem Feliksa Korczyńskiego.