1929 Konkurs na Najmilszego Podlotka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 lipca 1929 roku
Konkurs na Najmilszego Podlotka

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 lipca 1929 roku

27 lipca 1929 roku

W dzisiejszym numerze zamieszczamy dalszą kolekcję fotografij, nadesłanych na nasz konkurs.
Wielka ilość fotografij, jakie otrzymujemy ze wszystkich stron kraju, świadczy wymownie, że potrafiliśmy przystosować się do życzeń naszych Czytelników…