1929 Mgły poranne…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 lutego 1929 roku
Mgły poranne nad Doliną Zakopanego

Mgły poranne

Mgły poranne

Mgły poranne nad Doliną Zakopanego
Ilustracja fotograficzna