1929 Model Buicka arcydzieło…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 czerwca 1929 roku
Model Buicka arcydzieło sztuki i konstrukcji

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 czerwca 1929 roku
Tegoroczny Buick posiada wszyskie zalety samochodu reprezentacyjnego dla funkcji towarzyskich w mieście, a jednocześnie jest idealnym typem wozu, nadającego się do dalekich podróży w celach handlowych i zawodowych.
Cieszy się olbrzymią popularnością wśród wybitnych osobistości
ze sfer urzędowych i zawodowych.

BUICK
Wyrób General Motors
General Motors w Polsce, Warszawa