1929 Na plaży nadwiślańskiej…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 września 1929 roku
Ostatnie dni plaży nadwiślańskiej

Na plaży nadwiślańskiej

Na plaży nadwiślańskiej

Za długą i ciężką zimę nieba odpłaciły nam niezwykle przeciągającym się aż do normalnej jesieni skwarnem latem.
Jeszcze z początkiem b.m. plaże naszych miast, m.in. i nadwiślańska pod Wawelem w Krakowie roiły się od rzeszy obojga płci, zażywających tu nietylko kąpieli, ale i odpoczynku w lekkich strojach kąpielowych.
Ag.fot. „Światowida” na pł.kraj.”Alfa”