1929 Nad stawem…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 maja 1929 roku
Nad stawem…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 maja 1929 roku
Nad stawem w ulubionym parku poznańskim na Sołaczu