1929 Najmilszy Podlotek…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 września 1929 roku
Nasz konkurs na Najmilszego Podlotka


Do fotografji należy dołączyć imię, nazwisko i adres podlotka, oraz objaśnienie, czy podpis ten ma być w całości podany w „Światowidzie”, czy też reprodukcja ma być opatrzona tylko inicjałami podlotka.