1929 Nowy Rok…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 stycznia 1929 roku
Numer Noworoczny

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 stycznia 1929 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 stycznia 1929 roku

Ilustracja fotograficzna
Nowy Rok 1929