1929 Ofiara świąt…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 grudnia 1929 roku
OFIARA ŚWIĄT.

Ofiara świąt

Ofiara świąt

U nas święta Bożego Narodzenia złączone są ż uroczystą postną wieczerzą w wieczór wigilijny, z tradycyjnym karpiem.
W Anglii tego zwyczaju niema; świąteczna biesiada odbywa się dopiero w same pierwsze święto, a głównym jej programem jest
; indyk, który zresztą i u nas w zamożniejszych domach w święta jest ulubionym przysmakiem.
Już teraz targi angielskie przepełnione są indykami, zakupywanymi przez przezorne gosposie.
Wide World Photos — Paris