1929 Pierwsze tramwaje pospieszne…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 lutego 1929 roku
Pierwsze tramwaje pospieszne

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 lutego 1929 roku
W Dreźnie wprowadzono obecnie pierwsze w Europie tramwaje pospieszne, które składają się z dużego i małego wozu.
Wóz taki może pomieścić 120 osób i porusza się z szybkością 48 km, na godzinę, przystając tylko na ważniejszych przystankach. Oto pospieszny tramwaj drezdeński.
R. Sennecke – Berlin