1929 Polskie maszyny na tureckich stepach

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 sierpnia 1929 roku
Polskie maszyny na tureckich stepach


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 sierpnia 1929 roku

17 sierpnia 1929

Rozszerzając systematycznie swoją ekspanzję gospodarczą, Polska szuka ciągle nowych rynków zbytu dla swoich produktów.
Obrazek z tej ekspanzji widzimy właśnie na stronicy niniejszej.
Oto (u góry) na stepach Anatolji środkowej polskie pługi wykonane w fabryce maszyn rolniczych w Polsce orzą ziemię.