1929 Przygotowania zimowe…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 listopada 1929 roku
Przygotowania zimowe

Przygotowania zimowe

Przygotowania zimowe

Kto tylko mógł, zaopatrzył się już w zapasy węgla. Na wsi ludność wiejska w wielu miejscach robi zapasy tańszego znacznie torfu.
Oto widok w Grodkowie w okolicy Krakowa, gdzie wiejskie furmanki zabierają wyschnięte cegiełki torfu na opał w zimie.
Ag.fot. „Światowida”, zdj. na pł. kraj. „Alfa”