1929 Sianokosy…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 lipca 1929 roku
SIANOKOSY.

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 lipca 1929 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 lipca 1929 roku

Pachną przemile nasze łąki, gdy skoszone siano ładuje się na wozy. Za kilka tygodni zmieni się widok wsi polskiej. gdy nastanie czas innych zbiorów: żniw zbożowych.
Fot. Keystone.