1929 Światowid…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 maja 1929 roku

Światowid

Światowid

Okładka
Ilustracja fotograficzna
Bez komentarza