1929 Święto sportowe Anglji

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 lipca 1929 roku
Święto sportowe Anglji.

Święto sportowe Anglji

Święto sportowe Anglji

Jednem z największych wydarzeń sportowych w Anglji jest doroczny mecz cricketowy dwóch największych uczelni Eton i Harrow w Londynie, gromadzący tłumy wyborowej publiczności londyńskiej.
Fragment z tego meczu — przerwę południową, w czasie której goście spożywają w swych powozach śniadanie — przedstawia nasza ilustracja.
Sport & General.