1929 Tancerz z dżungli…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 stycznia 1929 roku
Tancerz z dżungli

Tancerz z dżungli

Tancerz z dżungli

Wpółprzymknięte, omdlałe ze zmęczenia oczy, twarz pełna skargi, dziwaczna, niesamowita. Nie przypomina naszych europejskich ułożonych, opanowanych fizjognomij, nie jest ani piękna, ani miła, urąga nawet ustalonym kanonom piękna, a jednak „bierze* nas swym wyrazem.
Któż jest ten człowiek? — zapytacie. — To wojownik dzikiego szczepu Aruscha, żyjącego w ostępach „czarnego lądu* afrykańskiego, który dopiero co wykonał przed ogniem i na oczach towarzyszy broni wspaniały, szalony taniec wojenny.
Teraz odpoczywa wsparty na włóczni, a wzrok jego błędny od szału tańca, łaszący się jak u zgonionego psa, niepewny, chwyta niedyskretny operator fotograficzny, ukryty w pobliżu.
Wide Warld Photos — Berlin, New York.