1929 Wiosna…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 kwietnia 1929 roku
Wiosna

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 kwietnia 1929 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 kwietnia 1929 roku

Wykluwająca się z trudem z ciężkich okowów tegorocznej zimy wiosna niesie z sobą radość słonecznych pól, dalekich wycieczek, szerokiej przestrzeni.
Automobil w tym okresie staje się wiernym druhem człowieka, ale jakie i teraz, na początku wiosny czekają zadania świadczy obrazek niniejszy, z bezdrożnych „dróg”, jakich wiele jest na Kresach naszych m.in. na Wileńszczyźnie, skąd właśnie zdjęcie niniejsze pochodzi.
Lecz śmiało naprzód! Wiosno.
Fot. Marja Tarnowska