1929 Zaduma jesienna…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 26 października 1929 roku
Zaduma jesienna


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 października 1929 roku

26 października 1929

Żadna pora roku tak nie nastraja do nieokreślonej jakieś zadumy jak jesień. I nie tyle w smutku i szarzyźnie jesieni leży pobudka tej zadumy, ile raczej w trwożliwem oczekiwaniu jutra, które już może przynieść beznadziejny mrok zimy.
Pięknym tego nastroju wyrazem jest Stysia Czartoryska w nowym polskim filmie, według powieści Antoniego Marczyńskiego.