1930 Boska Kobieta…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 października 1930 roku
Boska Kobieta


 

Greta Garbo Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 października 1930 roku

Greta Garbo

Był to początkowo tylko tytuł jednego z filmów, w których występowała, potem zaś przylgnął do niej, jako jedyne określenie charakteryzujące w pełni ten przedziwny urok, tę północną melancholię i południowy temperament, tę najwspanialszą indywidualność kobiecą, jaką jest Greta Garbo…
(JF)