1930 Cześć Ci Niezłomny Bohaterze!

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 listopada 1930 roku
Cześć Ci Niezłomny Bohaterze!

Piotr Wysocki

Piotr Wysocki

Piotr Wysocki.
Był on głównym organizatorem powstania w roku 1830 Y czynnej walki z Rosją. W tym celu założył on w grudniu 1828 r. w Szkole Podchorążych Piechoty, gdzie był instruktorem tajny związek, do którego wciągnął patriotyczną młodzież, rwącą się tak jak i on do zbrojnego czynu.
Czyn ten nastąpił dnia 29 listopada i zmusił cały naród do chwycenia za broń.
W powstaniu Wysocki dosłużył się rangi pułkownika. W czasie, szturmu Moskali na Wolę, walcząc u boku gen. Sowińskiego, dostał się do niewoli.
Stawiony przed sądem wojennym, został skazany na karę śmierci przez ćwiartawanie. Gdy sędziowie radzili mu, aby zwrócił się do cara o łaskę, odpowiedział dumnie: „Nie po to wyciągałem szablę przeciwko cesarzowi, abym go teraz o łaskę błagał*.
Car jednak zamienił mu karę śmierci na katorgę, w której przebył długie lata. Za próbę ucieczki otrzymał 2000 batów.
Ułaskawiony na schyłku życia, został odesłany do Warki, gdzie umarł 6 grudnia 1874 roku.
Piotr Wysocki to jeden z najofiarniejszych patrjotów męczenników, jakich wydały nasze dzieje porozbiorowe, a przede wszystkiem to człowiek charakteru, godzien, aby w panteonie polskim stanął obok Zawiszy, Żółkiewskiego i Czarnieckiego, jako: symbol niezłomności i bezgranicznej miłości Ojczyzny.