1930 Drogi polskiego filmu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 marca 1930 roku
Drogi polskiego filmu


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 marca 1930 roku

15 marca 1930

Film „Grzeszna miłość” przerobiony z powieści Andrzeja Struga p.t. „pokolenie Marka Świdy”, ukazał nam naszych starych znajomych: Jadwigę Smosarska i Tadeusza Wesołowskiego.
W filmie tym wystapiła również tegoroczna „Miss Polonia” Zofia Batycka.
P. Batycka wybiła się od pierwszego debjutu dużą fotogenicznością twarzy oraz prostotą i bezpośredniością gry.
Zdjęcie przedstawia trójkę artystów.