1930 Kinoteatr w pociągach polskich…

Express Poranny 22 stycznia 1930 roku
Kinoteatr w pociągach polskich
Fascynująca oferta złożona w ministerstwie komunikacji


Do ministerstwa komunikacji wpłynęła oferta na urządzenie w dalekobieżnych pociągach pośpiesznych specjalnego kinoteatru.
Wzorem zagranicy, kinoteatr taki byłby urządzony w specjalnym wagonie, mieszczącym kilkadziesiąt osób.


Za niewielką opłatą wstęp do tego „kina na kółkach” mieliby wszyscy pasażerowie.
Ministerstwo rozważa powyższą ofertę, przyczem zdecydowane będzie, czy kino to mieściłoby się w wagonie, wydzierżawionym przez P.K.P., czy też oferująca firma sama zakupi wóz kolejowy i płacić będzie zarządowi kolejowemu czynsz za przejazdy.