1930 Konkurs piękności samochodów…

Światowid Ilustrowamy Kurjer Tygodniowy 18 października 1930 roku
Konkurs piękności samochodów

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 października 1930 roku

18 października 1930

Samochód „Citroen” pani dyrektorowej T.,
który został nagrodzony na Konkursie Piękności
dnia 5 bm. w Warszawie w Parku Paderewskiego.