1930 Krystyna Ankiewiczówna…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 01 lutego 1930 roku
Krystyna Ankiewiczówna


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 lutego 1930 roku

01 lutego 1930

Jedyna polska artystka, grająca w filmie „Kult ciała”
wedle powieści K. Srokowskiego,
międzynarodowym filmie, opartym o polski udział.