1930 Na Kudłaniu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 października 1930 roku
Na Kudłaniu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 października 1930 roku
Hale tatrzańskie już dawno opustoszały, ale na Podkarpaciu i w Beskidach wypasają się jeszcze owce.
Niebawem jednak i one powrócą do zagród wiejskich na przezimowanie.
Na zdjęciu: ostatni podój owiec na Kudłaniu w okolicach Rabki.
Fot. Zdzisław Węc Warszawa