1930 Piękna Ogrodniczka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 11 października 1930 roku
Piękna Ogrodniczka


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 października 1930 roku

11 października 1930

Kwiaty już się kończą… niebawem przekwitną już ostatnie astry, dalje i chryzantemy.
Jednakże lilijki z ogródka artystki filmowej Bessie Lowe będą kwitły przez całą zimę,
bo są… papierowe.