1930 Przedwiośnie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 marca 1930 roku
Przedwiośnie

Przedwiośnie

Przedwiośnie

W mieście, w mniejszym stopniu zależnem od pór roku, mało oznak zapowiada zbliżającą się już wiosnę.
Ale inaczej na wsi: Tam widzi się i czuje, że ludzie razem z przyrodą z zastoju zimowego budzą się już do nowego, wiosennego życia.
Fot Jan Szwedo, Kraków.