1930 Sanie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 marca 1930 roku
Sanie

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 marca 1930 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 marca 1930 roku

Monotypja dwubarwna Alfreda Żmudy