1930 Sianokosy w górach…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 lipca 1930 roku
Sianokosy w górach

Sianokosy w górach

Sianokosy w górach

Tym kosiarzem jest góral Kotarba, słynny przewoźnik z Pienin, nazwany żartobliwie admirałem floty dunajskiej.
Wozi on gości łódkami z Czorsztyna do Szczawnicy przez przełom Dunajca w Pieninach.
Ale teraz ważniejsze mu są siana.
Fot. J.Szwedo-Kraków