1930 Tańce na ulicach Paryża…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 lipca 1930 roku
TAŃCE NA ULICACH PARYŻA W ŚWIĘTO NARODOWE

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 lipca 1930 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 lipca 1930 roku

Dzień 14 lipca, rocznica zburzenia Bastylji w r. 1789, jest corocznie obchadzony we Francji jako święto narodowe.
Ludek paryski nie wspomina wtedy jednak dziejów wielkiej rewolucji francuskiej, lecz korzystając z dnia wolnego, tańczy przez całą noc na jasno oświetlonych placach.