1930 Teatr Wielki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 lutego 1930 roku
Teatr Wielki w Warszawie

Teatr Wielki

Teatr Wielki

Galowe przedstawienie w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Minęła już wprawdzie wizyta Naczelnika Estonji p. dra Strandmana w Warszawie, ale to zdjęcie z galowego przedstawienia w Operze jest tak wyjątkowo piękne a zresztą typowe dla tego rodzaju reprezentacyjnych przedstawień, że niewątpliwie wywoła zainteresowanie.
W lożach I. piętra zajęli miejsce pp. Nacz. Strandman (x), Prezydent Ign. Mościcki (1), oraz dyplomaci: ambasador Laroche (2), ambasador Martin-Franklin (3), ambasador Erskine (4) i inni.
Ag. Fot. „Światowida na pł. kr. „Alfa”