1930 Ten się ceni…

Express Poranny, 01 lutego 1930 roku.
Ten się ceni! Za 25 kroków… 75 złotych


Tragarz miejski, Herman Palacz (Annopol) za przeniesienie bagażu z peronu do taksówki
zażądał od Wasyla Zapłatyńskiego (reemigranta z Ameryki) ni mniej, ni więcej, tylko 75 złotych.
Palacza natychmiast aresztowano.