1930 W setną rocznicę…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 listopada 1930 roku
W setną rocznicę Powstania Listopadowego

W setną rocznicę

W setną rocznicę

Hej kto Polak na bagnety!
Mal. A. Żmudo