1930 Z ręki do ręki…

Express Poranny, 01 lutego 1930 roku
Z ręki do ręki


Znany harmonista z Ochoty p. Marcin Majorek (Grójecka 89) pożyczył harmonję przyjacielowi, p. Kazimierzowi Tomczyńskiemu (Opaczewska 24).
Pan Kazimierz oddał instrument do naprawy p. Michałowi Drzewieckiemu (Barska 17), a ten, potrzebując gotówki, zawiózł na Kercelak i sprzedał.
Teraz pan Majorek ma żal do p. Tomczyńskiego, a p. Tomczyński psy wiesza na p. Drzewieckim.