1930 Z Wielkiego Dnia…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 maja 1930 roku
Z Wielkiego Dnia…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 maja 1930 rok

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 maja 1930 rok

W czasie uroczystości Trzeciomajowych w Warszawie, p. Prezydent Rzpltej zwrócił uwagę na delegację „milusińskich*, która także przybyła na plac rewji.
Delegacja ta składała się z dziewczynki, ubranej w strój ludowy i chłopczyka, który z dumą nosił płaszcz wojskowy i hełm stalowy.
Z postawy tego najmłodszego żołnierzyka Rzpltej widać, że stanie się godnym następcą pokolenia, które wywalczyło i utrwaliło Niepodległość Polski. Ag. Fot. „Światowida”.