1930 Żołnierz tułacz…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 listopada 1930 roku
Żołnierz tułacz

Żołnierz tułacz

Żołnierz tułacz

Po likwidacji powstania w 1831 roku żołnierze polscy rozpierzchli się po całej Europie, aby uniknąć prześladowań i zemsty ze strony Rosji.
Żołnierze ci byli z entuzjazmem witani, szczególnie we Francji i Belgji.
Na rycinie naszej widzimy właśnie jednego z takich wiarusów-tułaczy na obczyźnie. Otoczyła qo gromada dzieci i prowadzi do domu wśród okrzyków radości.
Ojciec rodziny, kowal, odkrywa z szacunkiem głowę przed polskim bohaterem i zaprasza go do wnętrza.
Litografija francuska z 1831 roku Belange’a.