1931 Cukier krzepi…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 marca 1931 roku
Wielki konkurs dla Czytelników „Światowida”

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 marca 1931 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 marca 1931 roku

Doceniając wielkie znaczenie podjętej przez organizacje społeczne propagandy konsumpcji cukru, „Światowid” ze swej strony ogłasza konkurs na najlepiej umotywowany sąd o plakacie.
W 10 kolejnych numerach „Światowida” będziemy reproduktować projekty plakatów.
Każdy nadsyłający opinję o projektach otrzyma bezpłatnie talję kart rysunku Norblina, z tekstami Porazińskiej, stanowiącą grę dla dzieci, a nadto najlepiej motywowane odpowiedzi otrzymają nagrody: I. 100 zł., II.50 zł., i czternaście po 25 zł.