1931 Dziewczęta z Hollywood

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 08 sierpnia 1931 roku
Dziewczęta z Hollywood

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 08 sierpnia 1931 roku

08 sierpnia 1931

W tych dniach 400 najpiękniejszych dziewcząt z Hollywood w Stanach Zjednoczonych,
stanęło do konkursu na najpiękniejszą twarzyczkę i pyjamę.
Dziesięć z nich, które zdobyły czołowe miejsca widzimy na zdjęciu.