1931 Majowy poranek…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 maja 1931 roku
Majowy poranek

Majowy poranek

Majowy poranek

Majowy poranek
Obraz prof. St. Kamockiego