1931 Marszałek na Maderze…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 stycznia 1931 roku
Marszałek Piłsudski na Maderze


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 stycznia 1931 roku

24 stycznia 1931

Ta daleka wyspa portugalska jest nam dzisiaj tak bliska,
odkąd przebywa na niej p. Marszałek Piłsudski,
w jej błogosławionym klimacie wzmacnjąc Swe siły,
tak cenne dla Narodu i Państwa polskiego.
Copyright by „Światowid”, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” i „Photo-Pla!”