1931 Niema to jak saneczki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 stycznia 1931 roku
Niema to jak saneczki

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 stycznia 1931 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 stycznia 1931 roku

Najmilszą zabawą dla dzieci w zimie jest jazda saneczkami
Ag.Fot. „Światowida” na pł.kraj. „Alfa”